Ticaret hukuku, iş tacirlerinin sahip olduğu hakları ve hukuki süreçleri kapsayan bir hukuk dalı olarak ifade edilmektedir. Söz konusu hakların koruma altına alınması tüm ticari ilişkilerin büyük bir özen ile gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İşletme sahipleri ve alıcılar için önemli bir hukuk dalı olan ticaret hukuku ile ilgili düzenlenen kanunlar işletmelerin ve bireylerin sahip olduğu haklar ile ilgili detayları kapsamaktadır. Oldukça geniş bir kapsamı bulunan ticaret hukuku tüm ticari işlemler ile ilgili kanun ve yasaları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra özel hukuk dallarından bir tanesi olan ticaret hukukunun borçlar kanunu ile yakından ilişkisinin olduğundan bahsedebiliriz.

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Ticaret hukuku genel olarak bireylerin diğer bireyler ile ticari ilişkilerinde uyuşmazlık yaşaması durumunda meydana gelen problemler ile ilişkilidir. Ticaret hukukunun işletme ve bireyler için son derece önemli bir hukuk dalı olduğundan bahsedebiliriz. Ticaret hukuku kapsamında sürekli yeni bilgiler edinilmekte olup pratik uygulamaya bakıldığında ise takibinin son derece zorlayıcı olduğunu ifade edebiliriz.

Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulabilmesi için bireylerin yaşadıkları problemleri hukuka uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaları gerekir. Takibi zorlayıcı olan ticaret hukuku ile ilgili davaları bu alanda profesyonel ve deneyimli avukatların takip etmesi gerekmektedir. Pratikten son derece karmaşık bir yapıya sahip olabilen ticaret hukukunun Borçlar Kanunu’ndan ayrı tutulması gerektiğini de ifade etmek gerekmektedir.

Ticaret hukuku doğrultusunda önemli 3 unsur bulunur. Söz konusu unsurlar şu şekildedir:

  • Ticari işletmeler
  • Tüzel kişiler ve tacirler
  • Ticari amaç güden dernek ve vakıflar

Ticaret Hukukunun Kapsamı

Ticaret hukuku genel olarak Kredi Kartlar Kanunu, Banka Kartları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu gibi kanunlar bağlamında değerlendirilmektedir. Söz konusu hukuk dalı ile ilgili çeşitli kaynakların ise ticaret sicili, tacir, haksız rekabet, ticaret unvanı, ticari işler tellallığı ve acentelik olarak açıklamak mümkündür. Ticaret mahkemeleri kapsamında;

  • Ticari alacak davaları
  • Menfi tespit davaları
  • Çekin iptali davaları
  • Tanzimat davaları
  • Sigorta davaları
  • Ticari vekil ve temsilci davaları
  • Rekabet yasağı davaları gibi önemli davaların en iyi şekilde görüldüğünden bahsetmek mümkündür.

 

×

Merhaba,

Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti veremesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.

× Whatsapp Destek