İdare Hukuku, idarenin eylem ve işlemleri ile alakalı hukuka aykırı durumların saptanması halinde başvurulan hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. Hukuk Devleti ilkesinin bir sonucu olarak da kabul edilen ‘İdare Hukuku’ idari işlemlere yönelik düzenlemeler getirmeyi amaçlar.

İdari birimlerin kanuna uygun bir şekilde hareket etmesi gerekli olsa da zaman zaman kanuna aykırı uygulamaların görülmesi muhtemeldir. Vatandaşların mağduriyetine neden olacak bu tür uygulamalara yönelik İdare Hukuku çerçevesinde başvurular yapılmalıdır. İdare davası avukatı öncülüğünde açılan davalarda mağduriyetin giderilmesi hedeflenmektedir.

İdare Hukuku Alanına Giren Davalar

İdareyi ilgilendiren ve idarenin taraf olduğu davaların genel anlamda İdare Hukuku çerçevesinde düzenlendiği kabul edilmektedir. Türk Hukuk Sistemi çerçevesinde oldukça önemli olan bu hukuk dalının konu olduğu davalar aşağıdaki gibidir.

  • İdarenin sorumluluğu davaları,
  • Tam yargı davaları,
  • İdari işlemin iptali davaları,
  • İmar davaları,
  • İhale davaları,
  • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
  • Memuriyet davaları,
  • Öğrenci davaları,
  • Karayolları trafik davaları,
  • İdari sözleşmeden kaynaklanan davalar.

Tüm bu davalar idareyi ilgilendirmesi nedeniyle İdare Hukuku uygulamaları dikkate alınarak açılması gereken davalardır. Bu kapsamda idari düzenlemeleri doğru bir şekilde değerlendirmek ve hukuki anlamda hakları sonuna kadar kullanmak gerekecektir.

İdare Hukuku Avukatı Gerekli mi?

Hukuk, toplumsal yaşamı düzenleyen ve insanların daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlayan kurallar bütünüdür. Bu nedenle de hukukla alakalı her alanda düzenlemeleri bilmek ve buna uygun hareket etmek gerekir. Söz konusu anlayıştan hareketle çok kapsamlı bir hukuk dalı olan İdare Hukukunda profesyonel destek almanız gerekir. Hak düşürücü süreler ve itiraza ilişkin koşullar hukuk bilmeyen bir vatandaşın detaylı şekilde bilmesi mümkün olmayan hususlardır.

Vergi her devletin vatandaşından ve çalışanından verdiği hizmet karşılığı aldığı bir ödemedir. Herkes vergi ödeme yükümlülüğüne tabidir, ama ne yazık ki bazı durumlarda usulsüzlükler olmaktadır. Bu usulsüzlüklerin sonucunda bazı mağduriyetler yaşanmaktadır. Hukuk büromuz vergi hukuku olduğu gibi daha birçok hukuk dalında hizmet veren bir bürodur. Vergi hukuku konusunda tam bir bütünlük sağlayarak çalışmaktadır.

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku bireylerin vergi yükümlülüklerini inceleyen bir hukuk dalıdır. Aynı zamanda devlet ve vatandaş arasında ki ilişkiyi de inceler ve kanunla belirler. Vergi borcu olan şahıslar hakkında devletin ne gibi hakları olduğunu ve borcu olan kişinin bu süreçte neler yapabileceğini ele alır.

Neden Vergi Avukatı Gereklidir?

Ülkemizde avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak yasal süreç çok karışık ve takibi zor olduğu için her davada bir avukata ihtiyaç doğar. Vergi hukukunun çok karışık olması ve yasal sürecin diğer vergi uygulayıcıları tarafından farklı ele alınması vergi mükellefi olan kişilerin daha ağır cezalar almasına neden olmaktadır. Hukuk büromuzda uzman avukatımız ile mali müşavir ortaklaşa olarak çalışır ve dava sürecini beraber yönetirler.

Mahkeme olayın muhasebe yönü ile birlikte kanun ve anayasaya uygunluğu çerçevesinde değerlendirme yapar ve ona göre karar verir. Hukuk büromuzda çalışan uzman avukatlarımız ve uzman personelimiz fikir birliği yaparak yasal süreci yönetirler. Vergi hukuku hem mali süreç hem yasal süreç içerdiğinden dolayı bu önemli bir ayrıntıdır.

Vergi Avukatı Ücreti Nedir?

Ülkemizde vergi davalarında yapılan en büyük yanlış uzman bir avukattan yardım almak yerine diğer vergi personelleri ile süreci yönetmeye çalışmaktır. Vergi hukuku geniş ve ayrıntı isteyen bir hukuk dalı olduğu için uzman avukat yardımı şarttır. Vergi davasının boyutu ve davanın türü avukat ücretini etkileyen faktörlerdir.

Hukuk büromuzda vergi ile ilgili davalara bakılmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ücret için hukuk büromuzu arayabilir ve randevu talep edebilirsiniz. Özellikle vergi davalarında anayasaya ve hukuka uygunluğu kontrol etmek için avukat mutlaka sürece dahil edilmelidir. Alanında uzmanlaşmış ve vergi hukuku alanında tecrübe sahibi avukatlarımız ile hizmet vermeye devam etmekteyiz.

 

×

Merhaba,

Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti veremesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.

× Whatsapp Destek