Miras Davaları

Miras davasının içeriğinden önce miras kavramının tanımlanması uygun olacaktır. Miras, kişinin ölmeden önce sahip olduğu her türlü tereke, hak, borç ve diğer hukuki durumlarının ölümüyle birlikte mirasçıların tasarrufuna giren her şeyi ifade etmektedir. Miras davası, vefat eden kişiye ait her türlü tasarrufun mirasçıları tarafından mahkemeye intikal ettirilerek kendi tasarruflarına almaları için açılan dava türü olarak tanımlanmaktadır.

Miras Davasının Açılması İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Miras Davasının mirasçılar tarafından açılması için en önemli koşul, kişinin vefatıdır. Kişi vefat etmeden Miras Davası ile ilgili herhangi bir işlem yapılamaz. Kişinin vefatı ile beraber önemli olan ikinci koşul vefat eden kişinin belgelenebilir bir vasiyetinin olup olmadığına bakılmalıdır. Kişi vefat etmiş ve belgelenebilir bir vasiyetname yoksa miras davası doğrudan açılabilecektir.

Miras Davası Türleri Nelerdir?

Miras davası ya da miras davaları her ne kadar kişinin vefatı sonrası açılıyor olsa da, kişinin vefatı sonrası bazı durumların değişmesi nedeniyle farklı miras davası değişen nedenler dolayı açılabilmektedir. Bu konuda miras davası türlerinin ne olduğu konusundaki bilgi yol gösterici olacaktır. Miras davalarının uygulamada çok geniş olduğunu söylemek gerekir. Miras nedeniyle mahkemelerde sıkça karşılaşılan davaları; Elbirliği Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi İstemi Davası, Tenkis Davası, Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası, Terekede Resmi Tasfiye İstemi Davası, İstirdat Davası şeklinde sıralamak mümkündür. Elbette ki miras davalarının sadece bunlarla sınırlı olmadığının bilinmesi gerekir.

Miras Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

Bir davanın açılması için dava konusunun içeriği ve uygulamasında yetkili olan mahkeme tarafından açılması gerekmektedir. Miras davaları, miras bırakanın vefat etmeden önce yaşamış olduğu ikamet adresinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkeme tarafından açılmalıdır. Miras davaları ile ilgili yetkili mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Mahkeme açıldıktan sonra davanın seyrine göre, görevli mahkeme bu görevin devamını Asliye Hukuk Mahkemesine devredebilir. Mirastan doğan tapu tescili davasını buna örnek göstermek mümkün.

Miras davası açmak istiyor ve bu konuda işi iyi bilen bir avukat arıyorsanız sizleri diğer tüm hukuki işlemleriniz için Hukuk Büromuza davet ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Merhaba,

Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti veremesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.

× Whatsapp Destek